Spiritualiteit is een breed, lastig te definiëren begrip.Er is spiritualiteit binnen religies (Islam, Christendom, Boeddhisme), maar spiritualiteit is zeker niet meer aan religie voorbehouden. Veel mensen voelen een zekere drang naar spirituele ontwikkeling. Dat zit onze natuur, maar de manier waarop het spirituele pad zich ontvouwt is uniek voor elk individu. Zo kun je orakelkaarten kopen om via leggingen tot een dieper zelfinzicht te komen, of jouw spiritualiteit vinden in een wandeling of meditatie.

Wat houdt spiritualiteit in en hoe vind je het in je leven? Hieronder lees je een inventarisatie om je op weg te helpen.

Wat is spiritualiteit?
Eenvoudig gezegd is spiritualiteit een wereldbeeld dat gebaseerd is op het geloof dat er meer is in het leven dan wat de zintuigen waarnemen. Meer in het universum dan alleen maar doelloze mechanica, meer in het bewustzijn dan elektrische impulsen in de hersenen, en meer in ons bestaan dan het lichaam en zijn behoeften.

Spiritualiteit komt meestal neer op het geloof in een hogere vorm van bewustzijn. Iets dat als het ware het universum bestuurt of vormgeeft. In deze optiek is de dood dan ook meestal geen einde, maar een overgang naar dit hogere geloof. Spiritualiteit bestaat om de diepere menselijke dorst naar betekenis, vrede, mysterie en waarheid te bevredigen. Juist daarom houdt ze zich doorgaans bezig met de grote menselijke vragen naar de dood en “de zin” van het leven.

Juist daarom zie je steeds meer spirituele cursussen die mensen helpen deze zoektocht en dorst te bevredigen. Zo’n cursus is in ieder geval een goede manier om kennis te maken met bepaalde vormen van spiritualiteit en wat bij jou past.

Wat is het verschil tussen religie en spiritualiteit?

Om een beter beeld te krijgen wil ik hier kort ingaan op het verschil tussen religie en spiritualiteit. Zoals gezegd is er veel raakvlak, maar ze zijn zeker niet hetzelfde.

Er zijn enkele vrij duidelijke manieren waarop religie en spiritualiteit van elkaar verschillen. Religie is een specifieke set van georganiseerde geloofsovertuigingen en praktijken, meestal gedeeld door een gemeenschap of groepen. Spiritualiteit is meer een individuele praktijk en heeft te maken met het hebben van een gevoel van vrede en een doel. Het heeft ook te maken met het proces van het ontwikkelen van overtuigingen rond de zin van het leven en verbinding met anderen, zonder vaste spirituele waarden.

Georganiseerde versus vrije vorm

Een manier om de relatie tussen spiritualiteit en religie te begrijpen is door je een sport zoals een rugbywedstrijd voor te stellen. De regels, scheidsrechters, andere spelers en de veldmarkeringen helpen je bij het spelen van het spel. Op een vergelijkbare manier kan religie je begeleiden bij het vinden van jouw spiritualiteit.

Het gooien van een bal rond een park, zonder te hoeven spelen op het veld of met alle regels en voorschriften, kan je ook vervulling en plezier geven en drukt nog steeds de essentie van het spel uit. Vergelijkbaar met spiritualiteit in het leven. Je kunt je identificeren als een combinatie van religieus en spiritueel, maar religieus zijn maakt je niet automatisch spiritueel, of andersom.

Spiritualiteit en emotionele gezondheid

Je zult merken dat veel praktijken die worden aanbevolen voor het cultiveren van spiritualiteit vergelijkbaar zijn met de praktijken die worden aanbevolen voor het verbeteren van emotioneel welzijn. Dit komt omdat er een verband is tussen het emotionele en het spirituele welzijn.

Je zult ook merken dat ze elkaar beïnvloeden en overlappen, net als alle aspecten van het welzijn. Spiritualiteit gaat over het zoeken naar een betekenisvolle verbinding met iets dat groter is dan jijzelf, wat kan resulteren in positieve emoties, zoals vrede, ontzag, tevredenheid, dankbaarheid en acceptatie.

Emotionele gezondheid gaat over het cultiveren van een positieve gemoedstoestand, die je blik kan verbreden om een verbinding met iets dat groter is dan jezelf te herkennen en op te nemen.